Zadzwoń:   piktogram telefonu 883766863 piktogram telefonu 516099068         lub napisz  piktogram mail biuro@akserwis.pl

ul. Wileńska 51, 05-200 Wołomin

Polityka prywatności

Potwierdzenie wykonania obowiązku informacyjnego przez Administratora Danych Osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AK Serwis Adam Bocianowski, Kamil Pietras S.C. z siedzibą w Wołominie (05-200), przy ulicy Wileńskiej 51.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej strony umowy lub świadczenia innych usług /współpracy/ wykonania zlecenia/ świadczenia usług z lub na rzecz AK Serwis Adam Bocianowski, Kamil Pietras S.C., lub w celu przesłania oferty handlowej/ dla celów marketingowych/ nawiązania kontaktu/ współpracy z Panią/Panem.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy/zlecenia oraz prawnie uzasadniony interes AK Serwis Adam Bocianowski, Kamil Pietras S.C. – umożliwienie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy/ współpracy/ wykonania zlecenia/ świadczenia usług z lub na rzecz AK Serwis Adam Bocianowski, Kamil Pietras S.C., lub w celu przesłania oferty handlowej/ dla celów marketingowych/ nawiązania kontaktu/współpracy z Panią/Panem.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie utrudnienie lub niemożliwość świadczenia usług/ wykonanie zlecenia na rzecz Pani/Pana.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

8. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, organom administracji publicznej, w szczególności organom skarbowym oraz bankom, z którymi współpracuje AK Serwis Adam Bocianowski, Kamil Pietras S.C., zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.