Kategorie

Maski przeciwgazowe

W ofercie mamy maski przeciwgazowe. Stosowane są one przede wszystkim przez pracowników służb państwowych, m.in. wojskowych i strażaków, ale znajdują zastosowanie także w przemyśle. Tam zakładane są w celu ochrony dróg oddechowych przed pyłami oraz substancjami żrącymi i drażniącymi. Niekiedy są stosowane także przez rolników i ogrodników, aby ochronić organizm przed wydychaniem substancji znajdujących się w opryskach. Obecnie w ofercie mamy maski przeciwgazowe z filtrem i półmaski z filtrem. Półmaski filtrujące świetnie sprawdzają się tam, gdzie zagrożenie szkodliwymi substancjami jest umiarkowane.

Kiedy należy nosić maskę gazową?

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określają, że maskę gazową należy nosić gdy zwartość tlenu we wdychanym powietrzu wynosi mniej niż 17%, gdy panuje wysoka temperatura oraz gdy we wdychanym powietrzu występuje ilość pyłów i groźnych substancji przekraczająca normy. U nas zakupić Państwo maski pełne, które w całości zakrywają twarz, usta, nosy i oczy, a także półmaski sięgające jedynie do nosa (nie chronią oczu). Jeśli w zakładzie pracownik ma kontakt z żrącymi substancjami, wówczas konieczne jest noszenie maski pełnej. Choć w codziennym użytkowaniu maski nie są wygodne, warto postawić na pełną ochronę.

Pod względem działania wyróżnia się natomiast maski filtracyjne i izolacyjne. W przypadku masek filtracyjnych oddycha się czystym powietrzem, ponieważ filtr oczyszcza je ze wszystkich niebezpiecznych substancji. Maska izolacyjna sprawia natomiast, że dróg oddechowych w ogóle nie dociera powietrze z zewnątrz.