Na jakich zasadach działa przenośny miernik gazu z alarmem? 

Przenośne mierniki gazu stały się niezbędnym narzędziem dla wielu pracowników różnych branż, zwłaszcza tych wykonywanych w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Nie tylko pomagają wykryć obecność szkodliwych substancji, ale także mogą uratować życie dzięki wbudowanemu alarmowi.

Wykorzystywane technologie w przenośnych miernikach gazu

Przenośne mierniki gazu opierają się na kilku technologiach, które pozwalają na precyzyjne i szybkie wykrywanie obecności niebezpiecznych substancji w powietrzu. Jedną z najczęściej stosowanych jest elektrochemia, która polega na reakcji chemicznej pomiędzy analizowanym gazem a specjalnymi elektrodami. Ta reakcja prowadzi do generowania prądu elektrycznego, którego wartość jest proporcjonalna do stężenia danego gazu. Inną techniką jest półprzewodnikowy czujnik oporowy, w którym zmiana oporu materiału półprzewodnikowego jest wynikiem oddziaływania z gazami i pozwala na określenie ich stężenia. W przypadku detekcji niepalnych gazów stosuje się również czujniki podczerwieni, które wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania podczerwonego przez cząsteczki gazu.

Funkcje alarmowe w przenośnych miernikach gazu

Alarmy wbudowane w przenośne mierniki gazu są ważnym elementem, który zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. W momencie, gdy stężenie wykrytego gazu przekracza ustalone wartości progowe, urządzenie emituje sygnały dźwiękowe, świetlne lub wibracyjne, informując o zagrożeniu. Często alarmy są ustawione na dwie wartości progowe – niższy próg alarmowy, który sygnalizuje wzrost stężenia gazu i potrzebę zwrócenia uwagi na sytuację, oraz wyższy próg alarmowy, oznaczający natychmiastowe zagrożenie dla zdrowia lub życia. Wiele mierników umożliwia również personalizację ustawień alarmowych, aby dostosować je do potrzeb użytkownika.

Zastosowania przenośnych mierników gazu

Przenośne mierniki gazu są szczególnie przydatne w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia szkodliwych gazów, takich jak przemysł chemiczny, stoczniowy, budowlany. Pracownicy wykonujący prace w zamkniętych przestrzeniach, np. w studzienkach, zbiornikach czy tunelach, też korzystają z mierników gazu. Służby ratownicze używają ich podczas akcji ratunkowych i poszukiwawczych, gdy istnieje ryzyko obecności toksycznych czy wybuchowych gazów.