Jakie zastosowanie ma metanomierz i jak działa?

Metanomierz to sprzęt do wykrywania i pomiaru stężenia metanu w powietrzu. Warto tutaj wspomnieć o tym, że metan to bezbarwny i bezzapachowy związek organiczny, który w połączeniu z powietrzem ma właściwości wybuchowe. Metanomierz jest przydatny w przemyśle kopalnianym, górnictwie i w rafineriach. Sprawdź poniżej, na czym polega działanie metanomierza i gdzie dokładnie jest on wykorzystywany.

 

Na czym dokładnie polega działanie metanomierza?

Metanomierz to urządzenie, które składa się z dwóch ważnych elementów. Jednym z nich jest pellistorowy detektor gazu dla zakresu stężeń 0-5%, a drugim ważnym elementem jest mostek konduktometryczny dla zakresu stężeń 5-100%. Dzięki temu metanomierz jest w stanie wykryć nawet najmniejsze stężenie metanu w powietrzu. Warto też wspomnieć o tym, że urządzenie mierzy poziom gazu poprzez głowicę, przez którą powietrze dostaje się do metanomierza. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w dwa cyfrowe i wyizolowane wyjścia, które automatycznie sygnalizują zbyt wysokie stężenie gazu. Metanomierz jest urządzeniem gwarantującym bezpieczeństwo i zabezpieczającym przed wybuchem.

 

Do czego najczęściej wykorzystywany jest metanomierz?

Metanomierz jest powszechnie wykorzystywany do pomiaru zawartości metanu w powietrzu. Może być on używany w wielu miejscach i sytuacjach. Najczęściej jest on używany w pomieszczeniach, szczególnie tam, gdzie panują warunki niebezpieczne dla ludzi. Używa się go w górnictwie, w kopalniach i elektrowniach. Metanomierz stosuje się też do monitorowania emisji metanu do atmosfery w przemyśle rafineryjnym i na stacjach benzynowych. Niekiedy używa się go w badaniach naukowych do pomiaru zawartości metanu w wybranych miejscach na ziemi.