Jakie urządzenia znajdują zastosowanie przy przeglądach instalacji gazowych? 

Przeglądy instalacji gazowych to niezbędny element dbałości o bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie systemów grzewczych w naszych domach. W trakcie takiego przeglądu, specjaliści korzystają z różnorodnych urządzeń, które pozwalają na dokładne sprawdzenie stanu technicznego instalacji oraz wykrycie ewentualnych usterek. W tym wpisie przedstawimy trzy kluczowe rodzaje urządzeń wykorzystywanych w tym celu.

Analizatory spalin

Analizatory spalin to podstawowe narzędzie wykorzystywane przez serwisantów podczas przeglądów instalacji gazowych. Służą one do pomiaru stężenia poszczególnych składników spalin, takich jak tlen, dwutlenek węgla czy tlenek węgla. Dzięki temu możliwe jest ocena sprawności pracy kotła oraz ewentualne wykrycie nieszczelności czy problemów z doprowadzeniem powietrza do procesu spalania. Analizatory spalin są niezbędne do prawidłowego wykonania przeglądu, gdyż pozwala na dostosowanie parametrów pracy kotła do obowiązujących norm emisyjnych.

Wykrywacze nieszczelności

W trakcie przeglądu instalacji gazowej szczególnie ważne jest sprawdzenie szczelności rurociągów oraz połączeń. W tym celu serwisanci korzystają z wykrywaczy nieszczelności, które potrafią wykryć nawet bardzo małe ilości gazu ulatniającego się z instalacji. Tego typu detektory mogą być oparte na różnych technologiach, takich jak detekcja optyczna, akustyczna czy elektrochemiczna. Wykrycie nieszczelności pozwala na szybkie usunięcie usterki, co z kolei minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii czy zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

Manometry i ciśnieniomierze

Kolejnym ważnym elementem przeglądu instalacji gazowej jest kontrola ciśnienia gazu w instalacji. W tym celu wykorzystuje się manometry oraz ciśnieniomierze, które pozwala na dokładny pomiar ciśnienia gazu zarówno na wejściu do kotła, jak i wewnątrz urządzenia grzewczego. Prawidłowe ciśnienie gazu jest kluczowe dla bezpiecznej i efektywnej pracy kotła, gdyż wpływa na jakość procesu spalania oraz na emisję szkodliwych substancji. Dlatego też kontrola ciśnienia gazu stanowi istotny element każdego przeglądu instalacji gazowej.