Jak wykrywa się tlenek węgla w pomieszczeniu?

Tlenek węgla (CO) to bezbarwny i bezwonny gaz, który jest trujący dla ludzi oraz zwierząt. Wykrywanie tego niebezpiecznego gazu w pomieszczeniach jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. W niniejszym wpisie przedstawimy, jak działa detekcja tlenku węgla, omówimy detektory gazów stosowane w tym celu oraz zaprezentujemy zalecenia dotyczące ich umieszczania w budynkach.

Działanie detektorów gazów

Detektory tlenku węgla działają na kilka sposobów, ale najpopularniejsze z nich opierają się na technologii elektrochemicznej lub półprzewodnikowej. Elektrochemiczne detektory gazów wykorzystują specjalną komórkę elektrochemiczną, która reaguje na obecność tlenku węgla. Pod wpływem CO powstaje prąd elektryczny, którego wielkość jest proporcjonalna do stężenia gazu. Gdy prąd osiągnie wartość progową, urządzenie zaczyna alarmować. Półprzewodnikowe detektory gazów natomiast opierają się na zmianie oporności materiału półprzewodnikowego pod wpływem obecności CO. W obu przypadkach kluczowe jest regularne sprawdzanie i kalibracja urządzenia, aby zawsze działało ono bezawaryjnie.

Rodzaje detektorów gazów

Wśród detektorów tlenku węgla na rynku można wyróżnić kilka rodzajów, które różnią się od siebie technologią wykorzystaną do wykrywania gazu oraz zastosowaniem. Dedykowane detektory gazów to niezależne urządzenia, które można zamontować na ścianie lub suficie w pomieszczeniach. Mogą one być zasilane bateriami lub podłączone do sieci energetycznej, a niektóre modele są wyposażone równocześnie w czujniki ognia i dymu. Poza tym na rynku dostępne są również urządzenia wielofunkcyjne, które łączą detekcję CO z innymi funkcjami, takimi jak alarm przeciwwłamaniowy czy system kontroli dostępu.

Zasady umieszczania detektorów gazów

Detektory gazów powinny być umieszczone przede wszystkim w pomieszczeniach, gdzie znajdują się źródła emisji CO, takie jak kotły gazowe, piece czy kominki. Istotne jest także umieszczenie detektorów w sypialniach i innych miejscach, gdzie ludzie przebywają przez dłuższy czas. W przypadku budynków wielopiętrowych zalecane jest zamontowanie detektorów na każdym piętrze.