Jak skalibrować detektor gazu?

Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem dla każdego pracodawcy. W miejscach, gdzie konieczne jest stosowanie detektorów gazu, ich prawidłowe działanie może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie kalibrować te urządzenia i upewniać się, że są one w pełni sprawne. W poniższym wpisie wyjaśniamy, jak przeprowadzić tę procedurę krok po kroku.

Przygotowanie do kalibracji

Przed przystąpieniem do właściwej kalibracji należy zapoznać się z instrukcją obsługi detektora gazu oraz sprawdzić, które gazy kalibracyjne będą potrzebne do przeprowadzenia procesu. Następnie, należy przygotować zestaw kalibracyjny, który składa się z butli z gazem kalibracyjnym, regulatora ciśnienia oraz wężyka do podłączenia do detektora. Ponadto, warto zadbać o bezpieczne i odpowiednie warunki pracy - nie przeprowadzaj kalibracji w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych substancji.

Procedura kalibracji

Sam proces kalibracji rozpoczyna się od włączenia detektora i sprawdzenia jego stanu. Należy poczekać, aż detektor przejdzie przez fazę autodiagnostyki i wskaże, że jest gotowy do kalibracji. Następnie podłączamy butlę z gazem kalibracyjnym do detektora za pomocą regulatora ciśnienia i wężyka. Po ustanowieniu połączenia otwieramy zawór na butli i dopuszczamy gaz do czujnika. Na wyświetlaczu detektora powinien pojawić się aktualny odczyt pomiarowy gazu - należy porównać go z wartością podaną na etykiecie butli i odpowiednio skalibrować urządzenie.

Weryfikacja poprawności kalibracji

Po przeprowadzeniu procedury kalibracji warto dokonać weryfikacji poprawności wykonanej czynności. Można to zrobić poprzez wykonanie tzw. testu bump - polega on na krótkotrwałym wystawieniu detektora na stężenie gazu wyższe niż wartość alarmowa, ale niższe niż wartość stężenia kalibracyjnego. Jeśli detektor zadziała prawidłowo i wyświetli odpowiednią wartość, oznacza to, że kalibracja została przeprowadzona poprawnie. W przypadku niepokojących wyników, należy powtórzyć proces kalibracji lub skontaktować się z serwisem technicznym producenta detektora gazu.