Gdzie znajdą zastosowanie przenośne mierniki wielogazowe?

Urządzenia służące do wykrywania gazów ziemnych, palnych lub czadu o zbyt wysokich stężeniach to mierniki wielogazowe. Aktualnie oferujemy dwa warianty: przenośny oraz stacjonarny. Obydwa rodzaje mierników stosuje się w miejscach zagrożonych wyciekiem lub wybuchem gazów. Ich najważniejszym zadaniem jest wykrycie lokalizacji źródła toksycznych oparów, a także zbyt niskiego stężenia tlenu. Pozwala to na zapobieganie niebezpiecznym dla zdrowia i życia sytuacjom.

 

Mobilność – największa zaleta przenośnego miernika

Niewielkie wymiary mierników przenośnych sprawiają, że można zastosować je w wąskich i zamkniętych przestrzeniach o słabej wentylacji – kanałach ściekowych, systemach rur, szybach lub ciasnych tunelach. Dla porównania mierniki stacjonarne niestety nie sprawdzą się na tak małych obszarach, ponieważ montaż jest tam utrudniony. Dodatkowo są to przestrzenie, w których nie ma konieczności stałego monitorowania stężenia gazów.
Przenośny detektor gazu wyróżnia się mobilnością – ta cecha umożliwia przenoszenie go z jednego miejsca do drugiego. Nie jest też na stałe przymocowany do jednego obszaru, wobec czego może wykrywać gaz w różnych pomieszczeniach lub instalacjach. To również dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika, który zostaje poinformowany w danej chwili o podwyższonym stężeniu gazów podczas przemieszczania się. Gazy, których podwyższone stężenie może być toksyczne to dwutlenek węgla, siarkowodór, metan i amoniak. Miernikiem wielogazowym można przeprowadzać pomiary wielu gazów jednocześnie. To bardzo duży atut, ponieważ pomiar jest o wiele bardziej obszerny.

 

W jakich obszarach potrzebne są detektory gazu?

Regularny pomiar gazu jest szczególnie ważny w przemyśle. Procesy, które zachodzą w obrębie tej dziedziny są związane z emisją wielu szkodliwych dla zakładu i pracowników oparów. Dobrym przykładem mogą być rafinerie – miejsca zagrożone wyciekiem gazów palnych, w których przetwarza się ropę naftową. Pomiar gazu jest tam szczególnie ważny również dlatego, że urządzenia posiadają tak wąskie elementy jak uszczelki kołnierzy, systemy wentylacyjne lub instalacje odpływowe – czyli takie, w których najlepiej jest wykorzystać przenośny detektor.
Niebezpieczną sytuacją, na którą mogą być narażeni pracownicy między innymi zakładów produkcji energii odnawialnej i tradycyjnej jest niedobór tlenu. Wykrycie zbyt niskiego stężenia tego gazu umożliwia mobilny detektor i to niezależnie od tego, gdzie znajduje się pracownik. Odczyt jest bezproblemowy – mierniki posiadają wyświetlacz LED pokazujący aktualne stężenie. Dodatkowo sygnalizują nieprawidłowe wartości gazów poprzez wibrację, dźwięk lub światło.