Czym są eksplozymetry i jak ich używać?

Niektóre gazy mają do siebie to, że lubią wybuchać. Dlatego tak potrzebne jest stosowanie przyrządów, które będą mierzyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Sprzętem, który pozwala ocenić szanse na mniej lub bardziej groźną eksplozję, jest, jak sama nazwa wskazuje, eksplozymetr. Ma on specjalną konstrukcję, która pozwala realizować skomplikowane zadania związane z wykrywaniem stanów o podwyższonym ryzyku wybuchu.
 

Rodzaje eksplozymetrów

Podstawowy podział w obrębie rodziny eksplozymetrów przebiega między tymi urządzeniami, które mają charakter ręczny, a tymi, o których można powiedzieć, że są stałe. Sposób zastosowania tych narzędzi wynika z samej ich natury. Pierwsze z nich służą na przykład w momencie, w którym dana osoba zbliża się do obszaru objętego szczególnym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych sytuacji. Dzięki posiadanemu eksplozymetrowi da się w takiej sytuacji w bardzo łatwy sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Z kolei stosowanie eksplozymetrów o charakterze stałym jest zasadne tam, gdzie obecność określonych gazów jest ciągła i nieprzerwana.

Zasadniczo sednem działania eksplozymetru jest to, aby mierzyć stężenie tak zwanego czynnika palnego. Drugą obok pomiaru czynnością wykonywaną przez ten sprzęt jest porównywanie otrzymanego wyniku z akceptowalnym standardem. Jeżeli ten pierwszy przekracza normę, to wtedy sprawnie działający eksplozymetr uruchamia alarm i wskutek tego dany obszar zostaje w pełni zabezpieczony.

Choć istota działania eksplozymetru jest zawsze taka sama, istnieją różne metody na osiągnięcie pożądanego rezultatu. Jeden z nich zakłada wykorzystanie katalizatora. Inny wiąże się z zastosowaniem takich rozwiązań jak podczerwień czy półprzewodniki. Tak czy inaczej cel jest jednak identyczny. Polega on na szczegółowej kontroli obecności gazów wybuchowych. Funkcja ta jest niezwykle przydatna. Bez niej trudno byłoby o pożądany stan, jakim niewątpliwie jest utrzymanie bezpieczeństwa na zadowalającym poziomie.